Kontakta Oss

Ordförande

KG Magnusson 0703-376760 kg.magnusson@sparbankentranemo.se

Hemsida

Caj Larsson caj.larsson@telia.com

Tranemosjön

Organisation

Styrelsen för Stiftelsen Tranemosjön Runt arbetar ideellt för skötsel av stiftelsens anläggningar med följande ansvarsfördelning.

P-O Järnhester, 0703-209891

E-post: po@elbyrantranemo.se 

Per Thilly, 0705-17585

E-post: per.thilly@tranemo.se 

Kurt Lidén

E-post: k-k-liden@hotmail.com

Franck Nydén, 070-3470424

Lars Magnusson, 070-831966

Roger Hultgren, 070-3150250

 

Caj Larsson, 0705-870385

E-post: caj.larsson@telia.com

Roger Johansson, 070-5925480

Kurt Lidén, 070-5220418

P O Järnhester, 070-3209891

P-O Järnhester, 070-3209891

E-post: po@elbyrantranemo.se

Per Thilly, 070-5175857

E-post: per.thilly@tranemo.se

Kurt Lidén,  070-5220418

E-post: k-k-liden@hotmail.com

Kurt Lidén, 070-5220418

E-post: k-k-liden@hotmail.com

Ulf Gustavsson Tranefors, 073-6672484

Göran Antonsson

E-post: krusbaret@telia.com